Disneyland 1972 Love the old s

Speaking Unit 7 Lớp 12 Trang 77

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms Speaking trang 77 SGK. Nước Fantasia bắt đầu cuộc cải cách toàn diện vào đầu thập niên 1970. Việc cải cách đà mang đến các chuyển biến tích cực trong nhiều lãnh vực cùa kinh tế, đặc biệt trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp.

UNIT 7: ECONOMIC REFORMS

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Em hãy xem tranh và trả lời các câu hỏi.

Đáp án.

1. Các cặp tranh trên nói với em điều gì?

2. Em thấy sự thay đổi gì ở mồi cặp tranh?

3. Em nghĩ nhân dân đã làm gì để đạt được những sự thay đổi đó?

Task 2.

Nước Fantasia bắt đầu cuộc cải cách toàn diện vào đầu thập niên 1970. Việc cải cách đà mang đến các chuyển biến tích cực trong nhiều lãnh vực cùa kinh tế, đặc biệt trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đàn ông hy vọng vào tình yêu là bởi vì nhàn rỗi, đến cuối cùng là gặp phải phiền phức. Phụ nữ hy vọng vào tình yêu là bởi vì tò mò, đến cuối cùng là gặp phải thất vọng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên