Speaking Unit 7 Lớp 12 Trang 77

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms Speaking trang 77 SGK. Nước Fantasia bắt đầu cuộc cải cách toàn diện vào đầu thập niên 1970. Việc cải cách đà mang đến các chuyển biến tích cực trong nhiều lãnh vực cùa kinh tế, đặc biệt trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp.

UNIT 7: ECONOMIC REFORMS

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Em hãy xem tranh và trả lời các câu hỏi.

Đáp án.

1. Các cặp tranh trên nói với em điều gì?

2. Em thấy sự thay đổi gì ở mồi cặp tranh?

3. Em nghĩ nhân dân đã làm gì để đạt được những sự thay đổi đó?

Task 2.

Nước Fantasia bắt đầu cuộc cải cách toàn diện vào đầu thập niên 1970. Việc cải cách đà mang đến các chuyển biến tích cực trong nhiều lãnh vực cùa kinh tế, đặc biệt trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ở nơi nào đó có người sẽ mơ về nụ cười của bạn và nhận thấy vì bạn cuộc sống mới có ý nghĩa, và vì vậy khi bạn thấy cô đơn hãy nhớ rằng đấy là sự thật, có người ở nơi nào đó đang nghĩ về bạn.
Somewhere there is someone that dreams of your smile, and finds in your presence that life is worthwhile, so when you are lonely remember it’s true, someone somewhere is thinking of you.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring