Insane

Chương I – Tiết 9 : Áp suất khí quyển – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 9.1 đến 9.12
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 9.1 đến 9.12


9.1. Càng lên cao, áp suất khí quyển:

A. càng tăng                            B. càng giảm


C. không thay đổi                   D. Có thể tăng và cũng có thể giảm


Giải


Chọn B. càng giảm


9.2. Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra ?


A. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ.


B. Săm ruột xe đạp bơm căng để ngoài nắng có thể bị nổ.


C. Dùng một ống nhựa nhỏ có thể hút nước từ cốc nước vào miệng., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ ác tự làm hại mình trước khi có thể làm hại những người khác.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên