Chương I – Tiết 9 : Áp suất khí quyển – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 9.1 đến 9.12
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 9.1 đến 9.12


9.1. Càng lên cao, áp suất khí quyển:

A. càng tăng                            B. càng giảm


C. không thay đổi                   D. Có thể tăng và cũng có thể giảm


Giải


Chọn B. càng giảm


9.2. Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra ?


A. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ.


B. Săm ruột xe đạp bơm căng để ngoài nắng có thể bị nổ.


C. Dùng một ống nhựa nhỏ có thể hút nước từ cốc nước vào miệng., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tâm phải rộng để dung nạp người trong thiên hạ. Tâm phải công bằng để làm việc trong thiên hạ.Tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ. Tâm phải vững vàng để chống lại những biến cố trong thiên hạ.
Lã Khôn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t