Polly po-cket

Chương I – Tiết 14 : Định luật về công – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 14.1 đến 13.14
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 14.1 đến 13.14


14.1. Một người đưa một vật nặng lên cao h bằng hai cách. Các thứ nhất, kéo trực tiếp vật theo phương thẳng đứng. Cách thứ hai, kéo vật theo mặt phẳng nghiêng có chiều dài gấp 2 lần độ cao h. Nếu bỏ qua ma sát ở mặt phẳng nghiêng thì

A. công thực hiện ở cách thứ hai lớn hơn vì đường đi lớn gấp hai lần


B. công thực hiện ở cách thứ hai nhỏ hơn vì lực kéo vật theo mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn


C. công thực hiện ở cách thứ nhất lớn hơn vì lực kéo lớn hơn


D. công thực hiện ở cách thứ nhất nhỏ hơn đường đi của vật chỉ bằng nữa đường đi của vật ở cách thứ hai.


E. công thực hiện ở hai cách đều như nhau


Giải


 Chọn E. công thực hiện ở hai cách đều như nhau


14.2. Một người đi xe đạp đều từ chân dốc đến đỉnh dốc cao 5m. Dốc dài 40m. Tính công do người đó sinh ra. Biết rằng lực ma sát cản trở xe chuyển động trên mặt đường là 2N, người và xe có khối lượng là 60kg., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đức hạnh không thể tách rời khỏi hiện thực mà không trở thành nguồn gốc của xấu xa.
Virtue cannot separate itself from reality without becoming a principle of evil.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên