pacman, rainbows, and roller s

Chương II – Tiết 3 : Nhiệt năng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C5 – Trang 74, 75
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C5 – Trang 74, 75


C1. Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng để nó nóng lên ?

Hướng dẫn giải


Các em có thể trực tiếp dùng búa và thực hiện đập (tác dụng) lên miếng đồng => miếng đồng sẽ nóng lên.


C2. Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để minh hoạ làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt.


Hướng dẫn giải


Rất đơn giản khi các em giúp bố mẹ nấu cơm (bằng bếp điện hoặc bếp truyền thống (bằng rơm rạ, củi…) đều được) nghĩa là một thí nghiệm chứng tỏ điều trên rồi.


C3. Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng  của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào ? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt ?


Hướng dẫn giải


Nhiệt năng của miếng đồng giảm, của nước tăng lên. Đây là sự truyền nhiệt., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai nhận ra có những người bỏ ra nỗ lực nhiều khủng khiếp chỉ để được bình thường.
Nobody realizes that some people expend tremendous energy merely to be normal.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên