80s toys - Atari. I still have

Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Better use medicines at the outset than at the last moment.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên