XtGem Forum catalog

Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn bè chung thủy là kho vàng quý nhất.
Ngạn ngữ Nhật Bản
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên