Teya Salat

Chương I: Cơ học – TÌm hiểu kết quả tác dụng của lực – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 25 26
Chương I: Cơ học – TÌm hiểu kết quả tác dụng của lực – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 25 26


A. Kiến thức trọng tâm:

Lực tác dụng lên một vật có thể làm vật biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng.


Lưu ý: Lực có tác dụng làm biến đổi chuyển động (ngày cả khi vật đang đứng yên, khi chịu tác dụng của một lực nó bắt đầu chuyển động, thì cũng nói là lực làm biến đổi chuyển động của vật). Nhưng lực không gây ra chuyển động (khi vật đang chuyển động mà không chịu tác dụng của lực nào thì vật vẫn tiếp tục chuyển động thẳng đểu).


Trong một số trường hợp lực không gây ra chuyển động mà chỉ làm vật biến dạng.


C1. Hãy tìm bốn thí dụ cụ thể để minh họa những sự biến đổi chuyển động.


Bài giải:


Một số ví dụ minh họa những sự biến đổi chuyển động: Quả bóng đang nằm yên trên sân, chịu lực đá từ chân cầu thủ quả bóng chuyển động; một chiếc xe đang chuyển động nếu ta dùng tay kéo xe ngược lại thì xe sẽ chuyển động chậm đi, nếu ta dùng tay đẩy theo chiều chuyển động của xe thì xe sẽ chuyển động nhanh lên.


C2. Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài.


Bài giải:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Forgive those who have hurt you.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên