Snack's 1967

Lịch Sử 8 -Bài 19 -NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚISử 8 -Bài 19 -NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

I.Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất 1918-19291. Kinh tế :

-Thu nhiều lợi nhuận , không mất mát gì trong chiến tranh .-Phát triển trong vài năm đầu ( 1914-1919), công nghiệp tăng 5 lần , nông nghiệp không có gì thay đổi .-Giá gạo tăng , đời sống nhân khó khăn .-Động đất ở To- ky- ô (9-1923)-1927 khủng hỏang tài chánh chấm dứt nền kinh tế phục hồi ngắn ngủi .

2. Xã hội-Giá sinh hoạt đắt đỏ , đời sống khó khăn , các cuộc đấu tranh bùng nổ .-1928 “bạo động lúa gạo”.-Đảng Cộng sản Nhật ra đời 7-1922 để lãnh đạo phong trào công nhân.Lịch Sử 8 -Bài 19 -NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚITrận động đất ở Tô ki ô 1923

II Nhật Bản trong những năm 1929-1939

* Cuộc khủng hỏang kinh tế 1929-1933:-Giáng 1 đòn nặng vào nền kinh tế Nhật Bản (công nghiệp giảm 32%; ngoại thương giảm 80% . 3 triệu người thất nghiệp ; công nông đấu tranh quyết liệt ).

* Để thoát khỏi khủng hỏang kinh tế và giải quyết khó khăn về nguyên liệu và thị trường :- Chính phủ Nhật Bản cho tăng cường chính sách quân sự hóa .- Và gây chiến tranh xâm lược , khởi đầu chiếm Trung Quốc , Châu Á và tòan thế giới .-Hình thành lò lửa chiến tranh ở Thái Bình Dương .-Thập niên 1930 thiết lập bộ máy phát xít ,sử dụng bộ máy quân sự và cảnh sát của chế độ quân chủ

* Phong trào đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật :diễn ra sôi nổi-Hạt nhân là Đảng Cộng sản , diễn ra nhiều hình thức chống lại phát xít hóa .-Lôi cuốn nhân dân, binh lính , sĩ quan .- Năm 1930 có 40 cuộc đấu tranh phản chiến .Kết quả : cuộc đấu tranh thất bại ,góp phần làm chậm lại quá trình phát xít ở Nhật .Lịch Sử 8 -Bài 19 -NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚIHình :Quân Nhật tiến vào Mãn Châu măm 1931.Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hỏi một câu chỉ dốt trong chốc lát, không dám hỏi sẽ dốt nát cả đời.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên