XtGem Forum catalog

Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918).

Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Lược đồ chiến tranh thế giới lần thứ nhất .Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Lược đồ Chủ nghĩa tư bản (thế kỷ XVI đến 1914)I. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH :1. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh :- Sự phát triển không đồng đều của tư bản chủ nghĩa .- Ngược lại Anh , Pháp nhiều thuộc địa và thế giới đã phân chia xong.- Đế quốc thuộc địa: các cuộc chiến tranh đế quốc :+Mỹ – Tây Ban Nha 1898:Mỹ chiếm Cu ba và Phi líp pin .+ Anh và Bô ơ 1899-1902àAnh thôn tính 2 nước của người Bô ơ sát nhập vào Nam Phi .+Nga- Nhật 1904-1905.-Mâu thuẫn giữa các nước về vấn đề thuộc địa dẫn đến sự hình thành 2 khối quân sự kình địch nhau là Liên minh Đức , Áo- Hung và Hiệp ước Anh-Pháp –Nga.-Hai khối này ráo riết chạy đua vũ trang , tích cực chuẩn bị chiến tranh, để chia lại thuộc địa , làm bá chủ thế giới .Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Hai khối :màu đỏ khối Liên Mimh,màu xanh khối Hiệp ước* Duyên cớ của chiến tranh của chiến tranh:-28-6- 1914 thái tử Áo- Hung bị phần tử khủng bố ở Xéc- bi ám sát-Nhân cớ đó , Đức , Áo -Hung gây chiến .Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Hình :Francois Ferdinand bị ám sát.II NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CHIẾN SỰ .-Ngày 28-7-1914 Áo -Hung tuyên chiến với Xẹc bi.-1-8 Đức tuyên tuyên chiến Nga-3-8 tuyên chiến với Pháp .-4-8 tuyên chiến với Đức , chiến tranh bùng nổ và nhanh chóng thành chiến tranh thế giới ..1 Giai đọan thứ nhất (1914-1916)- Lúc đầu Đức tập trung lực lượng ở phía Tây nhằm đánh bại Pháp, Pa ri bị uy hiếp.-Nhưng ở phía Đông quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp , từ năm 1916 cả 2 phe ở thế cầm cự .* Gọi là chiến tranh thế giới :Chiến tranh lan ra cả thế giới ,lôi cuốn 38 nước vào vòng chiến , kéo thuộc địa tham chiến ,Pháp mộ 300.000 lính thuộc địa chủ yếu ở Việt Nam .Lược đồ chiến trường Châu ÂuLịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)2/ Giai đoạn II (1917-1918)Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Hình :Tháng 4-1917 Mỹ tham chiến về phe Hiệp ước.- Tháng 4-1917 Mỹ tham chiến về phe Hiệp ước.-7-11-1917 Cách mạng tháng Mười Nga Nga thắng lợi , Nga rút khỏi chiến tranh .-7-1918 Anh – Pháp phản công.-9-1918 Anh –Pháp- Mỹ tổng tấn công ,đồng minh của Đức đầu hàng.-9-11-1918 cách mạng Đức bùng nổ, lật đổ nền quân chủ.-11-11-1918 Đức hàng không điều kiện , Đức ,Áo -Hung thất bại hòan tòan.Tính chất :chiến tranh đế quốc , phi nghĩa , phản động , giành giật thuộc địa .Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Hình :9-11-1918 cách mạng Đức bùng nổ, lật đổ nền quân chủ.

III.KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT.-Gây thảm họa cho nhân loại :10 triệu người chết ,20 triệu ngưới bị thương .- Thành phố làng mạc bị phá hủy ; chiến phí 85 tỷ đô la .- Các nước thắng trận thu lợi lớn , bản đồ thế giới được chia lại .-Cao trào Cách mạng vô sản phát triển , nhân dân thuộc địa thức tỉnh đó là Cách mạng tháng Mười Nga .Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Bản đồ Châu Âu năm 1914.Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Bản đồ Châu Âu năm 1923.Sự thay đổi bản đố chính trị châu Âu theo hệ thống Vec-xai - Oasinhtơn.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học mà không suy nghĩ thì vô ích; suy nghĩ mà không học thì hiểm nghèo.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên