Insane

Lịch Sử 8-Bài 9-ẤN ĐỘ THẾ KỶ XVIII – ĐẦU THẾ KỶ XXSử 8-Bài 9-ẤN ĐỘ THẾ KỶ XVIII – ĐẦU THẾ KỶ XX

Lịch Sử 8-Bài 9-ẤN ĐỘ THẾ KỶ XVIII – ĐẦU THẾ KỶ XXI SỰ XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA ANHGiá trị lương thực xuất khẩuSố người chết đóiNhận xét :-Thực dân Anh thi hành chính sách bóc lột nặng nề .-Xuất khẩu lương thực tăng nhanh.- Số người chết đói tăng nhanh.-Trong 25 năm đã có 15 triệu ngưới chết đói .* Thế kỷ XVIII Anh đặt cai trị Ấn Độ :-Lợi dụng sự khác biệt về đẳng cấp, tôn giáo và sự tồn tại của nhiều vương quốc để áp dụng chính sách “chia để trị”,”dùng người Ấn trị người Ấn”-Thực hiện chính sách ngu dân trong lĩnh vực tôn giáo.-Tận lực vơ vét , bóc lột người dân , biến Ấn Độ thành nơi tiêu thụ hàng hóa .- Đời sống nhân dân bần cùng và chết đói ….

Lịch Sử 8-Bài 9-ẤN ĐỘ THẾ KỶ XVIII – ĐẦU THẾ KỶ XXHình :Những nạn nhân của nạn đói 1876-1877II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ.Lịch Sử 8-Bài 9-ẤN ĐỘ THẾ KỶ XVIII – ĐẦU THẾ KỶ XXLược đồ phong trào cách mạng ở Ấn Độ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX* Các phong trào tiêu biểu :-1857-1859:khởi nghĩa của binh lính Xi pay ở Bắc và Trung Ấn-1875-1885 : cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân Ấn .-1885: Đảng Quốc Đại của GCTS An đấu tranh giành quyền tự chủ , phát triển kinh tế dân tộc .-1905 :nhiều cuộc biểu tình chống chính sách “chia để trị” của Anh đối với Ben gan .-7-1908: công nhân Bom Bay bãi công chính trị , xây dựng chiến lũy chống thực dân Anh, đây là cuộc đấu tranh chính trị của giai cấp vô sản đã biểu dương lực lượng và bênh vực người yêu nước .* Diễn biến khởi nghĩa Xi pay 1857- 1859 :- Bất mãn việc thực dân bắt giam những người lính có tư tưởng chống Anh, 60.000 lính Xi pay cùng nhân dân nổi dậy khởi nghĩa .- Khởi nghĩa lan rộng khắp miền Bắc và một phần miền trung Ấn Độ .- Nghĩa quân đã lập chính quyền ở ba thành phố lớn , cuộc khởi nghĩa duy trì được 2 năm thì bị đàn áp dã man .-Ý nghĩa : tiêu biểu cho tinh thần bất khuất của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh .Lịch Sử 8-Bài 9-ẤN ĐỘ THẾ KỶ XVIII – ĐẦU THẾ KỶ XXHình :Cuộc khởi nghĩa Xipây*Đảng Quốc Đại: thành lập; mục tiêu đấu tranh ; và quá trình hoạt động :-Năm 1885 ,Đảng Quốc dân Đại Hội gọi tắt là Đảng Quốc Đại( chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc) được thành lập nhằm đấu tranh giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế dân tộc .- Trong quá trình hoạt động , Đảng phân hóa thành 2 phái :+ Phái “ôn hòa” chủ trương thỏa hiệp , chỉ yêu cầu chính phủ thực dân cải cách .+ Phái “Cấp Tiến” do Ti- lắc cầm đầu , có thái độ kiên quyết chống Anh .- Tháng 6-1908 , chính quyền Anh bắt giam Ti lắc và nhiều đồng chí cách mạng khác .+Hạn chế của phái cấp tiến : không gắn liền đấu tranh giải phóng dân tộc với cuộc đấu tranh chống phong kiến .Lịch Sử 8-Bài 9-ẤN ĐỘ THẾ KỶ XVIII – ĐẦU THẾ KỶ XXHình Ti- lắcLịch Sử 8-Bài 9-ẤN ĐỘ THẾ KỶ XVIII – ĐẦU THẾ KỶ XXHình : Binh lính Xi pay bị trói vào họng đại bác rồi bị bắn cho tan xương , nát thịt ..Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người đời có năm điều bất hiếu: Lười biếng không chịu làm để nuôi cha mẹ là một bất hiếu; hay đánh bạc không trông nom nuôi cha mẹ là hai bất hiếu; tham của để riêng cho vợ không đoái hoài đến cha mẹ là ba bất hiếu; ham mê thanh sắc điếm nhục đến cha mẹ là bốn bất hiếu; hăng hái đánh nhau để điếm nhục đến cha mẹ là năm bất hiếu.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên