XtGem Forum catalog

Lịch Sử 8 - Bài 5 -CÔNG XÃ PA RI .Sử 8 - Bài 5 -CÔNG XÃ PA RI .I. SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃLịch Sử 8 - Bài 5 -CÔNG XÃ PA RI .Lược đồ Chiến tranh Pháp -Phổ1.Hoàn cảnh ra đời của Công xã- Công nghiệp phát triển nên lực lượng công nhân tăng lên và bị giai cấp tư sản bóc lột ,mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản Pháp ngày càng sâu sắc- Na pô lê ông III gây chiến với Phổ và bị thất bại tại Xơ đăng (2-9-1870)-Quần chúng lao động lật đổ chính quyền NIII (4/9/1870), yêu cầu lập chế độ Cộng hòa và kháng chiến chống Phổ, một chính phủ tư sản lâm thời thành lập mang tên Chính phủ vệ quốcTính chất:+ Đây là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.+ Chính phủ lâm thời đầu hàng Phổ , đóng quân ở Véc xai

2.Cuộc khởi nghĩa 18/3/1871. Sự thành lập Công xã* Sáng 18/3/ 1871 Chie tấn công Quốc dân quân ,nhưng bị thất bại phải rút về Vécxai để đối phó.* Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.* 26/3/1871 nhân dân Pa ri bầu Hội Đồng Công xã .Lịch Sử 8 - Bài 5 -CÔNG XÃ PA RI .Lược đồ Công xã Pa ri .II. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG XÃ PA RIa.Cơ chế của bộ máy nhà nước (Sơ đồ công xã trong SGK)Cơ quan cao nhất là Hội Đồng Công Xã vừa ban bố pháp luật , vừa lập các ủy ban thi hành pháp luật .Lịch Sử 8 - Bài 5 -CÔNG XÃ PA RI . H Sơ đồ bô máy Hội đồng Công xã (tháng 4-1871)b.Các chính sách của công xã:* Lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh nhân dân để bảo vệ cách mạng.* Tách nhà thời khỏi trường học và nhà nước, giáo lý không dạy trong nhà trường.* Giao xí nghiệp cho công nhân quản lý.* Quy định tiền lương tối thiểu , giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt đánh đập công nhân ,* Hõan trả tiền thuê nhà và hoãn nợ.* Quy định giá bán bánh mì* Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phíChứng tỏ là nhà nước kiểu mới là một nhà nước vô sản, phục vụ nhân dânIII. NỘI CHIẾN Ở PHÁP.Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÔNG XÃ PA RI .1. Nội chiến :

* Chie ký hiệp ước cắt dất( An dát và Lo ren ) và bồi thường chiến phí cho Đức , Đức trả lại 10 vạn tù binh để chống lại Công xã (đầu tháng 5/1871).* Từ 20 -5 đến 28/5 chiến sự diễn ra ác liệt nhiều người ngã xuống “Tuần lễ đẫm máu”.Lịch Sử 8 - Bài 5 -CÔNG XÃ PA RI .

Chiến sĩ Công xã bị dồn vào chân tường nghĩa địa Cha La de2. Ý nghĩa -Nguyên nhân thất bại- Bài học kinh nghiệm.Ý nghĩa:-Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới lật đổ chính quyền tư sản .-Lập nhà nước kiểu mới – nhà nước vô sản.Nguyên nhân thất bại:+ Do kém chuẩn bị và thiếu kiên quyết trấn áp phản cách mạng.+ Vô sản Pa ri còn yếu..+ Chủ nghĩa tư bản Pháp còn mạnh+ Thiếu một chính đảng Mác- xít lãnh đạo.+ Chưa liên minh với nông dânBài học kinh nghiệm:Muốn thắng lợi cần:+ Phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo.+ Phải liên minh với nông dân.+ Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù

Lịch Sử 8 - Bài 5 -CÔNG XÃ PA RI .

Hình :Các chiến sĩ công xã bị xử tử* Diễn biến khởi nghĩa 18-3- 1871 .Đoàn thị HồngĐiệp sưu tầm và biên tập
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trò chuyện sôi nổi không bao giờ thay thế được gương mặt của người lấy hết tấm chân tình để khuyến khích người khác can đảm và trung thực.
Electric communication will never be a substitute for the face of someone who with their soul encourages another person to be brave and true.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên