XtGem Forum catalog

Lịch Sử 8- Bài 1 -NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN...Sử 8- Bài 1 -NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN -Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc MỹIII. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

1. Tình hình các thuộc địa . Nguyên nhân của chiến tranh .* Tình hình thuộc địa :- Đầu thế XVII đến đầu thế kỷ XVIII, thực dân Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ- Đây là vùng đất phì nhiêu, giàu tài nguyên. Cư dân gồm người da đỏ , người Anh , và người nô lệ da đen .* Nguyên nhân của chiến tranh :-Kinh tế 13 thuộc địa phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa .-Thực dân Anh ngăn cản sự phát triển của công thương nghiệp ở Bắc Mỹ làm cho mâu thuẫn giữa thuộc địa với chính quốc Anh dẫn đến chiến tranh giành thuộc địa .Lịch Sử 8- Bài 1 -NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN...Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

2. Diễn biến chính của chiến tranh :1773-1787Lịch Sử 8- Bài 1 -NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN...

Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công tàu chở chè(trà) của Anh và ném các thùng chè xuống biển để phản đối chế độ thuế của thực dân Anh(12-1773) .-12-1773: Nhân dân Bô-xton tấn công 3 tàu trà của Anh

-5-9à26-10-1774: Đại biểu thuộc địa họp ở Phi La đen phia đòi vua Anh xóa bỏ đạo luật vô lý ,vua không chấp nhận.

-4-1775: chiến tranh bùng nổ giữa quân Anh và thuộc địa, chỉ huy quân thuộc địa là Gióc- giơ Oa –sinh- tơn.

-4-7-1776:Công bố bảng Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố 13 thuộc địa được độc lập.

-17-10-1777: Quân thuộc địa thắng trận Xa ra to ga , tạo bước ngoặt cho cuộc chiến.

-1783: Anh ký Hiệp ước Véc xai Anh công nhận độc lập của Bắc Mỹ.

-1787: Hiến pháp được ban hành : Mỹ là 1 Cộng hòa liên bang

Lịch Sử 8- Bài 1 -NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN...

Lược đồ chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh Ở Bắc Mỹ


3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ :* Kết quả :- Một nước mới ra đời : Hợp chủng quốc Mỹ – USA- Mỹ – Hoa Kỳ .- Năm 1787 Hiến Pháp Mỹ được ban hành :+ Mỹ là một cộng hòa liên bang , chính quyền trung ương được tăng cường , nhưng các bang được quyền tự trị rộng rãi .+Tổng thống nắm quyền hành pháp .+ Quốc hội gồm 2 viện :Thượng viện và Hạ viện ,nắm quyền lập pháp .*Hạn chế :-Chỉ những người da trắng có tài sản , đóng thuế theo quy định mới có quyền ứng cử , bầu cử .-Phụ nữ không có quyền bầu cử .-Những người nô lệ da đen và người In đi an không có quyền chính trị .* Ý nghĩa :

-Là cuộc chiến tranh giành độc lập , đồng thời cũng là cuộc cách mạng tư sản .-Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản Mỹ phát triển .- Ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập của nhiều nước

* Nhận định: giải thoát cho Mỹ ra khỏi sự kềm hãm của thực dân Anh, đưa chủ nô và tư sản Mỹ lên cầm quyền, kinh tế tư bản Mỹ phát triển

Lịch Sử 8- Bài 1 -NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN...

Gióc- giơ Oa –sinh- tơn (1732-1799) là một chủ nô giàu,có tài quân sự và tổ chức,được cử làm tổng chỉ huy nghĩa quân.Tháng 4-1775, chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các nước thuộc Bắc Mĩ.Nghĩa quân do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn chỉ huy.Ngày 4-7-1776,tuyên ngôn độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa. ), là Tổng thống đầu tiên của Hoa KỳDoan thi hong Diep suu tam va bien tap
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chiếc bàn, cái ghế, bát hoa quả và cây đàn vi ô lông; còn cần gì hơn cho hạnh phúc?
A table, a chair, a bowl of fruit and a violin; what else does a man need to be happy?
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên