Đề thi kiểm định chất lượng lớp 8 môn Ngữ Văn năm học 2014-2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không phải mức độ giàu có tạo nên hạnh phúc mà đó là sự gần gũi của trái tim với trái tim và cách chúng ta nhìn thế giới. Cả hai thái độ này đều nằm trong tầm tay ta... một người hạnh phúc chừng nào anh ta còn chọn để mình hạnh phúc, và không ai ngăn cản anh ta được.
It is not the level of prosperity that makes for happiness but the kinship of heart to heart and the way we look at the world. Both attitudes are within our power... a man is happy so long as he chooses to be happy, and no one can stop him.
Aleksandr Solzhenitsyn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket