pacman, rainbows, and roller s

Đề thi kiểm định chất lượng lớp 8 môn Ngữ Văn năm học 2014-2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn đi tìm một người bạn, bạn sẽ thấy họ đang rất khan hiếm.
Nếu bạn đi ra ngoài để là một người bạn, bạn sẽ tìm thấy họ ở khắp mọi nơi.
If you go looking for a friend, you're going to find they're very scarce. If you go out to be a friend, you'll find them everywhere.
Zig Ziglar
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên