Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán trừờng THCS Long Sơn

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không gì giới hạn thành tựu hơn là suy nghĩ tủn mủn; không gì mở rộng những khả năng hơn là trí tưởng tượng được giải phóng.
Nothing limits achievement like small thinking; nothing expands possibilities like unleashed imagination.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog