XtGem Forum catalog

Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán trừờng THCS Long Sơn

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.
If there ever comes a day when we can't be together keep me in your heart, I'll stay there forever.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên