XtGem Forum catalog

Hướng dẫn ôn tập môn Lý 8 học kì 1 năm 2015

HocTap321 chia sẻ Hướng dẫn ôn tập môn Lý 8 học kì 1 năm 2015

Hướng dẫn ôn tập môn Lý 8 học kì 1 năm học 2015 – 2016. Đề cương ôn tập phần lý thuyết, các dạng bài tập chuẩn bị cho Thi học kì , Kiểm tra học kì 1.

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK 1

NĂM HỌC 2015-2016

MÔN LÝ 8 

I. Lý thuyết

  1. Chuyển động cơ học.

– Hiểu đươc khái niệm về chuyển động- vật làm mốc và chuyển động mang tính tương đối.

  1. Vận tốc – Chuyển động đều – Chuyển động không đều.

-. Hiểu được chuyển động đều, chuyển động không đều.

– Viết công thức tính vận tốc trung bình – .ý nghĩa vật lý của vận tốc.

  1. Biểu diễn lực – Sự cân bằng lực – Quán tính .

 – Biết cách biểu diễn một véctơ.

– Hiểu được hai lực cân bằng và tác dụng của 2 lực cân bằng lên vật đứng yên, vật chuyển động thẳng đều., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đời là thế: ngốc thường tinh tướng, khôn hay dại dột.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên