Polly po-cket

Hướng dẫn ôn tập môn Lý 8 học kì 1 năm 2015

HocTap321 chia sẻ Hướng dẫn ôn tập môn Lý 8 học kì 1 năm 2015

Hướng dẫn ôn tập môn Lý 8 học kì 1 năm học 2015 – 2016. Đề cương ôn tập phần lý thuyết, các dạng bài tập chuẩn bị cho Thi học kì , Kiểm tra học kì 1.

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK 1

NĂM HỌC 2015-2016

MÔN LÝ 8 

I. Lý thuyết

  1. Chuyển động cơ học.

– Hiểu đươc khái niệm về chuyển động- vật làm mốc và chuyển động mang tính tương đối.

  1. Vận tốc – Chuyển động đều – Chuyển động không đều.

-. Hiểu được chuyển động đều, chuyển động không đều.

– Viết công thức tính vận tốc trung bình – .ý nghĩa vật lý của vận tốc.

  1. Biểu diễn lực – Sự cân bằng lực – Quán tính .

 – Biết cách biểu diễn một véctơ.

– Hiểu được hai lực cân bằng và tác dụng của 2 lực cân bằng lên vật đứng yên, vật chuyển động thẳng đều., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Già đi không phải là vấn đề. Bạn chỉ cần sống đủ lâu mà thôi.
Getting older is no problem. You just have to live long enough.
Groucho Marx
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên