Duck hunt

Đề thi học kì 1 có đáp án môn Toán 8 Phòng GD & ĐT Đại Lộc 2015

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 có đáp án môn Toán 8 Phòng GD & ĐT Đại Lộc 2015

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án chi tiết Phòng GD & ĐT Đại Lộc – Quảng Nam năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút. Thầy cô và các em tham khảo như sau.

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa 8 có đáp án

Phòng GD & ĐT Đại Lộc – Quảng Nam
Đề Thi Học Kì 1

Môn: Toán – Lớp 8

Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1: (1,5đ)  Thực hiện các phép tính sau:

a) x2 (5x3 – x – 6)

b) (x2 – 2xy + y2).(x – y)

c) (8a4 + 12a3 – 36a2) : 4a2

Câu 2: (2đ) Phân tích các sau đa thức thành nhân tử:

a) y4 – 16y2 ;           b) y2 + 12y + 36 – 49y2, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ.
Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên