Đề khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán 8( trường THCS Cán Chu Phìn)

HocTap321 chia sẻ Đề khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán 8( trường THCS Cán Chu Phìn)

Đề và đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán 8 ( trường THCS Cán Chu Phìn – Hà Giang) năm học 2015 -2016.

PHÒNG GD & ĐT MÈO VẠC

TRƯỜNG PTDTBT THCS CÁN CHU PHÌN 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2015-2016

MÔN TOÁN 8

(Thời gian làm bài 45 phút) 

Câu 1.( 2 điểm) Tính .

a) ( x + 5 )2

b) ( 3x + 1 )3

Câu 2.( 3 điểm) Cho biểu thức : P(x) = ( x – 2 )2 – 2x ( 3x – 2), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn trở mình sau thời điểm đáng lẽ phải thức dậy, thế là hỏng rồi. Hãy bật dậy ngay lập tức.
If you once turn on your side after the hour at which you ought to rise, it is all over. Bolt up at once.
Walter Scott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t