Đề khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán 8( trường THCS Cán Chu Phìn)

HocTap321 chia sẻ Đề khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán 8( trường THCS Cán Chu Phìn)

Đề và đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán 8 ( trường THCS Cán Chu Phìn – Hà Giang) năm học 2015 -2016.

PHÒNG GD & ĐT MÈO VẠC

TRƯỜNG PTDTBT THCS CÁN CHU PHÌN 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2015-2016

MÔN TOÁN 8

(Thời gian làm bài 45 phút) 

Câu 1.( 2 điểm) Tính .

a) ( x + 5 )2

b) ( 3x + 1 )3

Câu 2.( 3 điểm) Cho biểu thức : P(x) = ( x – 2 )2 – 2x ( 3x – 2), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không có bạn bè, và thật khó để tìm bạn bè mới.
Ngay bây giờ, những người mà ở trong cuộc sống của tôi là những người làm việc với tôi.
I don't have friends, and it's hard for me to make new friends. Right now, the people that are in my life are the people that I work with.
Questlove
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog