Insane

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán 8( trường THCS Cán Chu Phìn)

HocTap321 chia sẻ Đề khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán 8( trường THCS Cán Chu Phìn)

Đề và đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán 8 ( trường THCS Cán Chu Phìn – Hà Giang) năm học 2015 -2016.

PHÒNG GD & ĐT MÈO VẠC

TRƯỜNG PTDTBT THCS CÁN CHU PHÌN 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2015-2016

MÔN TOÁN 8

(Thời gian làm bài 45 phút) 

Câu 1.( 2 điểm) Tính .

a) ( x + 5 )2

b) ( 3x + 1 )3

Câu 2.( 3 điểm) Cho biểu thức : P(x) = ( x – 2 )2 – 2x ( 3x – 2), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới chỉ là vải vẽ cho trí tưởng tượng của chúng ta.
This world is but a canvas to our imagination.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên