XtGem Forum catalog

Môn văn lớp 8: Khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Tân Khai

HocTap321 chia sẻ Môn văn lớp 8: Khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Tân Khai

Đề và đáp án đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Tân Khai môn Ngữ Văn.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM.

Môn Ngữ văn – Lớp 8.

Thời gian: 90 phút.

I. Văn học: ( 3 điểm ).

 Câu 1: (1,0 điểm).

Chép lại chính xác bốn câu tục ngữ về con người và xã hội?

 Câu 2: (2,0 điểm).

Trình bày những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản: Sống chết mặc bay – Phạm Duy Tốn?

II. Tiếng Việt: ( 3 điểm )., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chủ nghĩa dân tộc là căn bệnh tiềm ẩn. Nó là bệnh sởi của loài người.
Nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên