XtGem Forum catalog

Đề thi môn Toán lớp 8 giữa học kì 1 năm 2015 – trường THCS Bối Cầu

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác.
No man has received from nature the right to command his fellow human beings.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên