10 Đề cương ôn thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 7 năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ 10 Đề cương ôn thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 7 năm học 2015 – 2016

Dưới đây là 10 đề cương ôn thi học học kì 2 môn Vật Lý lớp 7 năm 2016 giúp các em hệ thống lại kiến thức để làm bài thi cuối năm học. Các em tham khảo dưới đây.

Xem thêm:

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2

MÔN: VẬT LÝ – LỚP 7

ĐỀ SỐ 1

Câu 1. Có hai quả cầu nhiễm điện cùng loại đặt gần nhau thì chúng sẽ :

A. Hút nhau.          C. Vừa hút nhau, vừa đẩy nhau.

B. Đẩy nhau.          D. Không hút nhau cũng không đẩy nhau.

Câu 2. Vật nào sau đây là vật dẫn điện.

A. Ruột bút chì .         C.Viên phấn trên bảng, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.
Sadness flies away on the wings of time.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop