Pair of Vintage Old School Fru

10 Đề cương ôn thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 7 năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ 10 Đề cương ôn thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 7 năm học 2015 – 2016

Dưới đây là 10 đề cương ôn thi học học kì 2 môn Vật Lý lớp 7 năm 2016 giúp các em hệ thống lại kiến thức để làm bài thi cuối năm học. Các em tham khảo dưới đây.

Xem thêm:

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2

MÔN: VẬT LÝ – LỚP 7

ĐỀ SỐ 1

Câu 1. Có hai quả cầu nhiễm điện cùng loại đặt gần nhau thì chúng sẽ :

A. Hút nhau.          C. Vừa hút nhau, vừa đẩy nhau.

B. Đẩy nhau.          D. Không hút nhau cũng không đẩy nhau.

Câu 2. Vật nào sau đây là vật dẫn điện.

A. Ruột bút chì .         C.Viên phấn trên bảng, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nói về hòa bình là không đủ. Bạn phải tin vào nó. Và tin vào hòa bình là không đủ. Bạn phải hành động vì nó.
It isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it. One must work at it.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên