Old school Easter eggs.

Đề thi kiểm định chất lượng lớp 8 môn Ngữ Văn năm học 2014-2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên