Polaroid

Chương 1. Điện năng – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 39 SGK Vật Lý lớp 9
Chương  1. Điện năng – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  39  SGK Vật Lý lớp 9


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Quan sát hình 13.1 và cho biết:


+ Dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào?


+ Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào?


Hướng dẫn giải


+ Dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị: Máy khoan, máy bơm nước.


+ Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị: Nồi cơm điện, mỏ hàn. bàn là.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK), , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái lạc thú của những tình yêu âm thầm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiết.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên