XtGem Forum catalog

Chương 1. Điện năng – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 39 SGK Vật Lý lớp 9
Chương  1. Điện năng – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  39  SGK Vật Lý lớp 9


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Quan sát hình 13.1 và cho biết:


+ Dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào?


+ Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào?


Hướng dẫn giải


+ Dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị: Máy khoan, máy bơm nước.


+ Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị: Nồi cơm điện, mỏ hàn. bàn là.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK), , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giấc mơ là đá thử vàng với bản tính của chúng ta.
Dreams are the touchstones of our character.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên