Teya Salat

Đề KSCL đầu năm môn Toán, Văn lớp 8 năm 2015 -2016 Kim Sơn

HocTap321 chia sẻ Đề KSCL đầu năm môn Toán, Văn lớp 8 năm 2015 -2016 Kim Sơn

Đề KSCL đầu năm môn Toán, Văn lớp 8 năm 2015 -2016 Kim Sơn – Ninh Bình.

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 8

ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016

Môn : Ngữ Văn

Thời gian: 90 phút

(Không kề thời gian phát đề)

Câu 1 (2,0 điểm):

Câu đặc biệt trong các câu sau có tác dụng gì?

a) Một đêm mùa xuân. Trên dòng sông êm ả, cái đò cũ của Bác Tài Phán từ từ trôi.

b) Đoàn người nhốn nháo lên. Tiếng reo, tiếng vỗ tay., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái nợ khác có khi trả hết được, nợ học là nợ chung thân vậy.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên