XtGem Forum catalog

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn năm 2014 – 2015 có đáp án

HocTap321 chia sẻ Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn năm 2014 – 2015 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn năm 2014 – 2015 có đáp án của phòng GD&ĐT Bình Giang.

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Nêu khái niệm truyện ngụ ngôn?

b) Sau khi học xong truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng”, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

Câu 2 (1,0 điểm):, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những bài học của lịch sử: không gì cả thường là điều tốt để làm và luôn là điều sáng suốt để nói.
One of the lessons of history is that nothing is often a good thing to do and always a clever thing to say.
Will Durant
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên