Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2014-2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng.
Truth is not only violated by falsehood; it may be outraged by silence.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên