Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2014-2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ý chí của ta luôn vì lợi ích của ta, nhưng ta không phải lúc nào cũng thấy nó là gì.
Our will is always for our own good, but we do not always see what that is.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid