Old school Easter eggs.

Khảo sát Toán lớp 8 trường THCS Trần Quốc Toản

HocTap321 chia sẻ Khảo sát Toán lớp 8 trường THCS Trần Quốc Toản

Khảo sát Toán lớp 8 trường THCS Trần Quốc Toản có đáp án nhé các em.

PHÒNG GD&ĐT NINH SƠN

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn Toán lớp 8 

Thời gian làm bài 60 phút (Không tính thời gian phát đề)

I/ Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy chọn đáp án đúng và viết chữ cái đứng trước đáp án đó vào bài làm

Câu 1 : Từ tỉ lệ thức   với a, b, c, d khác 0 ta suy ra tỉ lệ thức:

Câu 2:Tích của hai đơn thức  2x3y và 3x2y3, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một con bồ câu giao du với loài quạ, lông của nó vẫn trắng nhưng lòng nó thì thành đen.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên