Polly po-cket

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Văn lớp 8 năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ Đề cương ôn thi học kì 1 môn Văn lớp 8 năm học 2015 – 2016

 Tham khảo Đề cương ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra, thi học kì 1 môn Văn lớp 8 năm học 2015 – 2016 phần Văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn.

→ Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016

MÔN: NGỮ VĂN 8

I. Văn học:

  1. Truyện và ký Việt Nam

– Lão Hạc (Nam Cao)

– Tức nước vỡ bờ (Ngô Tất Tố)

– Trong lòng mẹ ( Nguyên Hồng)

* Nhớ được nét chính về tác giả, những thông tin về tác phẩm., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.
Happiness is not something ready
made. It comes from your own actions.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên