Ring ring

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 của Sở GD&ĐT Nam Định 2015

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 của Sở GD&ĐT Nam Định 2015

Tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 của Sở GD&ĐT Nam Định 2015. Đề thi gồm 4 câu, thời gian làm bài 90 phút. Các em tham khảo dưới đây:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           ĐỀ THI HỌC KÌ 1

NAM ĐỊNH                                    NĂM HỌC 2015 – 2016

ĐỀ CHÍNH THỨC                           Môn: TOÁN – lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút.

Bài 1. (3,0 điểm)

1. Làm tính nhân:

7x2(2x2 -5x + 3)

2. Rút gọn biểu thức

(x + 3) (x – 3)- (x – 5)(x + 2), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.
Happiness is not something ready
made. It comes from your own actions.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên