Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 của Sở GD&ĐT Nam Định 2015

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 của Sở GD&ĐT Nam Định 2015

Tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 của Sở GD&ĐT Nam Định 2015. Đề thi gồm 4 câu, thời gian làm bài 90 phút. Các em tham khảo dưới đây:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           ĐỀ THI HỌC KÌ 1

NAM ĐỊNH                                    NĂM HỌC 2015 – 2016

ĐỀ CHÍNH THỨC                           Môn: TOÁN – lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút.

Bài 1. (3,0 điểm)

1. Làm tính nhân:

7x2(2x2 -5x + 3)

2. Rút gọn biểu thức

(x + 3) (x – 3)- (x – 5)(x + 2), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Buổi sáng nghe được đạo lý, buổi chiều dẫu chết cũng được rồi.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket