Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án)

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án chi tiết từng câu). Các em thử sức mình làm được mấy điểm nhé. 

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016

             MÔN: TOÁN Lớp  8                     

THỜI GIAN: 60 phút   (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1(2 điểm).

a) Thực hiện phép tính (Tính hợp lí):

b) Rút gọn biểu thức

Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x biết, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ lười là ông anh ruột của kẻ ăn xin.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru