pacman, rainbows, and roller s

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án)

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án chi tiết từng câu). Các em thử sức mình làm được mấy điểm nhé. 

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016

             MÔN: TOÁN Lớp  8                     

THỜI GIAN: 60 phút   (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1(2 điểm).

a) Thực hiện phép tính (Tính hợp lí):

b) Rút gọn biểu thức

Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x biết, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đến với những người thông minh và trung thực, thận trọng với những kẻ thông minh nhưng dối trá. Thương hại những kẻ thành thực nhưng ngốc nghếch.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên