Old school Easter eggs.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án)

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án chi tiết từng câu). Các em thử sức mình làm được mấy điểm nhé. 

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016

             MÔN: TOÁN Lớp  8                     

THỜI GIAN: 60 phút   (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1(2 điểm).

a) Thực hiện phép tính (Tính hợp lí):

b) Rút gọn biểu thức

Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x biết, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Về sự thật và công lý, không có sự khác biệt giữa những vấn đề lớn nhỏ, vì những điều liên quan tới cách con người được đối xử đều giống như nhau.
In matters of truth and justice, there is no difference between large and small problems, for issues concerning the treatment of people are all the same.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên