Snack's 1967

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 trường THCS Hoa Lư có đáp án

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 trường THCS Hoa Lư có đáp án

Đề kiểm tra và đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 8 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút.

Trường THCS Hoa Lư

Đề Kiểm Tra Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Lý lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1. (2 điểm)

1. Thế nào là chuyển động đều ? Cho ví dụ minh họa.

2. Thế nào là chuyển động không đều ? Cho ví dụ minh họa

Câu 2. ( 1 điểm )

Viết công thức tính áp suất chất lỏng và giải thích các đại lượng có trong công thức., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.
When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone.
Walter Scott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên