Old school Easter eggs.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 trường THCS Hoa Lư có đáp án

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 trường THCS Hoa Lư có đáp án

Đề kiểm tra và đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 8 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút.

Trường THCS Hoa Lư

Đề Kiểm Tra Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Lý lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1. (2 điểm)

1. Thế nào là chuyển động đều ? Cho ví dụ minh họa.

2. Thế nào là chuyển động không đều ? Cho ví dụ minh họa

Câu 2. ( 1 điểm )

Viết công thức tính áp suất chất lỏng và giải thích các đại lượng có trong công thức., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không thể nào chạy thẳng trên con đường vòng vèo.
You can't drive straight on a twisting road.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên