Old school Easter eggs.

KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán trường THCS Bắc Hưng năm 2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi chúng ta già đi, sắc đẹp ẩn vào bên trong.
As we grow old, the beauty steals inward.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên