Pair of Vintage Old School Fru

KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán trường THCS Bắc Hưng năm 2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người ghét những kẻ anh ta cho là hám lợi chỉ vì anh ta không thể đạt được gì từ hắn.
Men hate the individual whom they call avaricious only because nothing can be gained from him.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên