pacman, rainbows, and roller s

KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán trường THCS Bắc Hưng năm 2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên