Listening Unit 2 Lớp 11 Trang 27

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 trang 27 Listening Unit 2 personal experiences dễ hiểu nhất. Christina đang được phỏng van về một kỷ niệm không quên trong đời. Nghe và cho biết các câu sau là đúng (T) hay sai (F).

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo nhỏm, cùng nhìn vào tranh và nói điểu gì đang xảy ra.

While you listen

Task 1. Christina đang được phỏng van về một kỷ niệm không quên trong đời. Nghe và cho biết các câu sau là đúng (T) hay sai (F).

ĐÁP ÁN

1. T             2. F           3. F            4. F              5. T

Tapescript



, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm nay.
Never leave that till tomorrow which you can do today.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have