Listening Unit 2 Lớp 11 Trang 27

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 trang 27 Listening Unit 2 personal experiences dễ hiểu nhất. Christina đang được phỏng van về một kỷ niệm không quên trong đời. Nghe và cho biết các câu sau là đúng (T) hay sai (F).

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo nhỏm, cùng nhìn vào tranh và nói điểu gì đang xảy ra.

While you listen

Task 1. Christina đang được phỏng van về một kỷ niệm không quên trong đời. Nghe và cho biết các câu sau là đúng (T) hay sai (F).

ĐÁP ÁN

1. T             2. F           3. F            4. F              5. T

Tapescript, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu có bản năng của riêng mình, tìm đường tới trái tim, cũng như loài côn trùng yếu ớt nhất tìm đường tới đóa hoa, với ý chí không gì có thể làm mất tinh thần hay trệch hướng.
Love has its own instinct, finding the way to the heart, as the feeblest insect finds the way to its flower, with a will which nothing can dismay nor turn aside.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches