Polly po-cket

Bài 40: Đọc lát cắt tự nhiên tổng hợp từ Phanxipăng tới tp Thanh Hóa

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 40 đọc lát cắt tự nhiên tổng hợp từ Phanxipăng tới tp Thanh Hóa. Tuyến cắt A-B chạy theo hướng tây bắc-đông nam. Trên khu vực địa hình núi cao Hoàng Liên Sơn, cao nguyên Mộc Châu, đồng bằng Thanh Hóa.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 40: GIẢI BÀI TẬP ĐỌC LÁT CẮT TỰ NHIÊN TỔNG HỢP TỪ PHANXIPĂNG TỚI TP THANH HÓA

 

I. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Xác định tuyến cắt A-B trên lược đồ:

a) Tuyến cắt chạy theo hướng nào? Trên các khu vực địa hình nào?

b) Tính độ dài của tuyến cắt A-B, theo tỉ lệ ngang của lát cắt.

Câu 2. Dựa trên kí hiệu và bảng chú giải của từng hợp phần tự nhiên, cho biết trên lát cắt (từ A đến B và từ dĩ tới lên trên):

a) Có những loại đá, loại đất nào? Chúng phân bố ở dâu?

b) Có mấy kiểu rừng? Chúng phát triển trong diều kiện tự nhiên nào?

Câu 3. Căn cứ vào biểu dồ nhiệt độ và lượng mưa của khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn, cao nguyên Mộc Châu, đồng bằng Thanh Hóa, trinh bày sự khác biệt về khí hậu giữa ba khu vực trên lát cắt., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy dè chừng bạn bè như thể họ có lúc sẽ trở thành kẻ thù.
Treat your friend as if he might become an enemy.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên