Insane

Bài 19: Địa hình và tác động của nội, ngoại lực

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 19 địa hình và tác động của nội, ngoại lực trang69 SGK.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 19: GIẢI BÀI TẬP ĐỊA HÌNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NỘI, NGOẠI LỰC

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Tên và vị trí của một số dãy núi, sơn nguyên và đồng bằng.

- Nội lực nguyên nhân của động đất, núi lửa và của sự xuất hiện những dãy núi cao.

- Ngoại lực tác động của các yếu tố tự nhiên tạo nên sự đa dạng của địa hình bề mặt đất.

 

II. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 tran 69 SGK địa lí 8: Dựa vào hình sail: kể tên một số dãy núi và sơn nguyên, đồng bằng ở các châu lục (xem hình SGK)

Trả lời:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người sống nhiều hơn không phải là người cao tuổi hơn, mà là người biết sử dụng cuộc sống của mình tốt hơn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên