XtGem Forum catalog

Cùng thử sức với Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 – THCS Hương Nguyên có đáp án 2016

HocTap321 chia sẻ Cùng thử sức với Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 – THCS Hương Nguyên có đáp án 2016

Kì thi quan trọng học kì 1 đang diễn ra, HocTap321.XtGem.Com cũng đã sưu tầm được một số tài liệu bổ ích dành cho các em tham khảo dưới đây: Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán có đáp án của trường THCS Hương Nguyên năm 2016. Cùng tham khảo dưới đây:

TRƯỜNG THCS HƯƠNG NGUYÊN

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TOÁN – KHỐI 8

Thời gian làm bài 90 phút

A. ĐỀ BÀI

Câu 1. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:

a. x(x2 – 2xy + 1);                         b. x2(x + y) + 2x(x2 + y).

Câu 2. (1 điểm) Tính nhanh:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả những điều có giá trị trong xã hội con người đều dựa vào cơ hội phát triển hòa hợp trong mỗi cá nhân.
All that is valuable in human society depends upon the opportunity for development accorded the individual.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên