Duck hunt

Cùng thử sức với Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 – THCS Hương Nguyên có đáp án 2016

HocTap321 chia sẻ Cùng thử sức với Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 – THCS Hương Nguyên có đáp án 2016

Kì thi quan trọng học kì 1 đang diễn ra, HocTap321.XtGem.Com cũng đã sưu tầm được một số tài liệu bổ ích dành cho các em tham khảo dưới đây: Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán có đáp án của trường THCS Hương Nguyên năm 2016. Cùng tham khảo dưới đây:

TRƯỜNG THCS HƯƠNG NGUYÊN

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TOÁN – KHỐI 8

Thời gian làm bài 90 phút

A. ĐỀ BÀI

Câu 1. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:

a. x(x2 – 2xy + 1);                         b. x2(x + y) + 2x(x2 + y).

Câu 2. (1 điểm) Tính nhanh:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi cho rằng phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại đều do con người tự gây ra vì đánh giá nhầm giá trị của nhiều điều.
I conceive that the great part of the miseries of mankind are brought upon them by false estimates they have made of the value of things.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên