Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 24, 25, 26, 27 trang 118, 119 SGK Toán 7 tập 1 (Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác)

Hướng dẫn giải bài tập về trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (Cạnh – góc – cạnh) trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 24, 25, 26, 27 trang 118, 119.


 

Bài tập 24 (trang 118) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Vẽ tam giác ABC biết ∠A = 900; AB = AC = 3cm. Sau đó đo các góc ∠B và ∠C.


Bài giải: Cách vẽ:Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 24, 25, 26, 27 trang 118, 119 SGK Toán 7 tập 1 (Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác)


– Vẽ góc ∠xAy = 900


– Trên tia Ax vẽ đoạn thẳng AB = 3cm,


– Trên tia Ay vẽ đoạn thẳng AC = 3cm,


– Vẽ đoạn BC.


Ta vẽ được đoạn thẳng BC., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi tự nhìn nhận cuộc sống mình đã là hoàn hảo, ko còn mục đích lớn lao gì nữa thì có nghĩa là cuộc sống của bạn đang mất đi rất nhiều ý nghĩa.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog