pacman, rainbows, and roller s

Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 27, 28, 29, 30, 31 trang 64, 65 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập hàm số)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà đau khổ vì tình yêu tan vỡ hơn là không có tình yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên