Hỏi thời tiết và Mệnh đề When
Hỏi thời tiết


Để hỏi về thời tiết như thế nào, các em sử dụng mẫu câu:


What + be + THE WEATHER LIKE + ...?- What is the weather like today?
Thời tiết hôm nay như thế nào?
- What is the weather like in Hanoi?
Thời tiết Hà Nội như thế nào?
- What is the weather like here in the sunny season?
Vào mùa nắng, thời tiết ở đây như thế nào?

Để trả lời cho câu hỏi thời tiết, chúng ta thường sử dụng mẫu câu It + be + tính từ chỉ thời tiết. Các tính từ chỉ thời tiết có thể là:cool: mát wet: ướt
sultry: oi bức hot: nóng
windy: có gió cold: lạnh
cloudy: nhiều mây chilly: lạnh thấu xương
foggy: nhiều sương mù sunny: có nắng
misty: nhiều sương muối rainy: có mưa
icy: đóng băng fine: trời đẹp
frosty: giá rét dull: nhiều mây
stormy: có bão overcast: u ám
dry: khô humid: ẩm ướt
...

Mệnh đề When


Câu: When it's hot, Ba goes swimming. có hai thành phần:  • Thành phần chính: Ba goes swimming


  • Thành phần chỉ thời gian: When it's hot.Có thể nói rằng câu trên là một dạng Mệnh đề quan hệ, trong đó Mệnh đề quan hệ When cho chúng ta biết rõ hơn về thời gian của người hay vật mà người nói muốn nói tới.


Nếu mệnh đề when ở đầu câu, các em chú ý sử dụng dấu phảy (,) để phân biệt với mệnh đề chính. Nếu mệnh đề when ở cuối câu, chúng ta không cần sử dụng dấu phảy. Ví dụ:- What does he do when it is hot?
Cậu ấy làm gì khi trời nóng?
- When it is cold, he plays soccer.
Khi trời lạnh, cậu ta chơi bóng đá.
- He plays soccer when it's cold.

Các bài tiếng Anh lớp 6 Unit 13 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi tình bạn có nghĩa là làm chủ nghệ thuật xác định đúng thời điểm. Có thời điểm cho sự im lặng. Có thời điểm cần buông tay và để bạn mình lao vào vận mệnh của chính họ. Và có thời điểm để chuẩn bị nhặt lên những mảnh vỡ sau khi tất cả đã kết thúc.
Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it's all over.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt