Disneyland 1972 Love the old s

Hoa's Family Unit 3 Lớp 7 Trang 33

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 3 at home Hoa's family Trang 33 SGK. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

UNIT 3: AT HOME

Ở NHÀ 

B. HOA’S FAMILY (GIA ĐÌNH CỦA HOA)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Lan : Hoa, hãy kể cho tôi về gia đình của bạn đi. Cha bạn làm nghề gì? 

Hoa : Ông ấy là nông dân. Ông ấy làm việc ở một nông trại ở miền quê. Ông trồng rau và nuôi gia súc.

Lan : Còn mẹ bạn? Bà ấy làm nghề gì?

Hoa : Bà ấy luôn luôn bận rộn. Bà ấy làm việc cực nhọc từ sáng đến tối. Bà làm việc nhà và giúp ở nông trại.

Lan : Họ thích công việc của họ chứ?

Hoa : Vâng. Họ thích làm việc ở nông trại., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy giữ trái tim không bao giờ chai cứng, và tâm tính không bao giờ kiệt sức, và bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương.
Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a touch that never hurts.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên