Teya Salat

Hoa's Family Unit 3 Lớp 7 Trang 33

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 3 at home Hoa's family Trang 33 SGK. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

UNIT 3: AT HOME

Ở NHÀ 

B. HOA’S FAMILY (GIA ĐÌNH CỦA HOA)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Lan : Hoa, hãy kể cho tôi về gia đình của bạn đi. Cha bạn làm nghề gì? 

Hoa : Ông ấy là nông dân. Ông ấy làm việc ở một nông trại ở miền quê. Ông trồng rau và nuôi gia súc.

Lan : Còn mẹ bạn? Bà ấy làm nghề gì?

Hoa : Bà ấy luôn luôn bận rộn. Bà ấy làm việc cực nhọc từ sáng đến tối. Bà làm việc nhà và giúp ở nông trại.

Lan : Họ thích công việc của họ chứ?

Hoa : Vâng. Họ thích làm việc ở nông trại., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều tôi đi tìm không ở ngoài kia, nó ở trong bản thân tôi.
What I am looking for is not out there, it is in me.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên