pacman, rainbows, and roller s

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN.
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. 


Tóm tắt lý thuyết: Nhóm Halogen

I.NHÓM HALOGEN TRONG BẢNG TUẦN HOÀN


Nhóm VII A trong bảng tuần hoàn gồm 5 nguyên tố: Flo, Clo, Brom, Iot và Atatin


Cả 5 nguyên tố trên đứng ở cuối chu kì, ngay trước khí hiếm. Chúng được gọi là halogen.


Atatin không gặp trong tự nhiên. Nó điều chế  nhãn tạo bằng các phản ứng hạt nhân. Atatin được nghiên cứu trong nhóm các nguyên tố phóng xạ


II.CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG NHÓM HALOGEN


– Nguyên tử của các halogen đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng (ns2 np5) là những phi kim điển hình. Khuynh hướng mạch của chúng là kết hợp thêm 1 electron để bão hòa lớp electron ngoài cùng để tạo ra một anion X rất bền.


       X + 1e  → X


–          Bán kính nguyên tử tăng từ flo đến iot., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để mình chìm đắm vào các nguyên tắc là sẵn sàng chết
và chết cho một tình yêu bất khả thi đối lập với tình yêu.
To abandon oneself to principles is really to die
and to die for an impossible love which is the contrary of love.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên