Pair of Vintage Old School Fru

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN.
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. 


Tóm tắt lý thuyết: Nhóm Halogen

I.NHÓM HALOGEN TRONG BẢNG TUẦN HOÀN


Nhóm VII A trong bảng tuần hoàn gồm 5 nguyên tố: Flo, Clo, Brom, Iot và Atatin


Cả 5 nguyên tố trên đứng ở cuối chu kì, ngay trước khí hiếm. Chúng được gọi là halogen.


Atatin không gặp trong tự nhiên. Nó điều chế  nhãn tạo bằng các phản ứng hạt nhân. Atatin được nghiên cứu trong nhóm các nguyên tố phóng xạ


II.CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG NHÓM HALOGEN


– Nguyên tử của các halogen đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng (ns2 np5) là những phi kim điển hình. Khuynh hướng mạch của chúng là kết hợp thêm 1 electron để bão hòa lớp electron ngoài cùng để tạo ra một anion X rất bền.


       X + 1e  → X


–          Bán kính nguyên tử tăng từ flo đến iot., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi người đều có tội với tất cả những điều tốt mình không làm.
Every man is guilty of all the good he did not do.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên