Ring ring

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 82, 83, 84, 85, 86 trang 41, 42 SGK Toán 7 tập 1 (Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai)

Hướng dẫn giải bài tập về Số vô tỉ và Khái niệm về căn bậc hai trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập 82, 83, 84, 85, 86 trang 41, 42.


 

Bài tập 82 (trang 41) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Theo bài tập mẫu: Vì 22 = 4 nên √4 = 2, từ đó hãy hoàn thành các bài tập dưới đây:


a) Vì 52 = ….. nên √… = 5;


b) Vì 7 = 49 nên … = 7;


c) Vì 1 = 1 nên √1 = …;


d) Vì (2/3)2 = nên … = …;


Bài giải:


a) Vì 52 = 25 nên √25 = 5;, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.
There is no happiness in having or in getting, but only in giving.
Henry Drummond
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên