XtGem Forum catalog

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 54, 55, 56, 57, 58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1 (Tính chất của dãy tỷ số bằng nhau)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một cơn tức giận tương đương với một trăm con quỷ dữ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên