Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9 trang 28, 29 SGK Toán 7 tập 2 (Giá trị của một biểu thức đại số)

Hướng dẫn giải bài tập về Giá trị của một biểu thức đại số trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 6, 7, 8, 9 trang 28, 29.


Bài tập 6 (trang 28) – SGK Toán 7 tập 2.

Đề bài: Đố: Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông) mang tên nhà toán học nổi tiếng nào?


Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9 trang 28, 29 SGK Toán 7 tập 2 (Giá trị của một biểu thức đại số)


(Quê ông ở Hà Tĩnh. Ông là người thầy của nhiều thế hệ các nhà toán học nước ta trong thế kỉ XX).


Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại x = 3, y = 4 và z = 5 rồi viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô trống dưới đây, em sẽ trả lời được câu hỏi trên:


N   x2                                             Ê   2x2 +1


T   y2                                             H   x2 + y2


Ă   1/2 (xy + z)                                V   z2 – 1


L   x2  – y2                                     I    Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là y, z., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cách bảo vệ tự do là đặt nó vào tay nhân dân, cũng có nghĩa là cho họ sức mạnh trong mọi lúc để bảo vệ nó một cách hợp pháp và trước các tòa án công lý.
The way to secure liberty is to place it in the people's hands, that is, to give them the power at all times to defend it in the legislature and in the courts of justice.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat