The Soda Pop

Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 16, 17, 18 trang 60, 61 SGK Toán 7 tập 1 (Một số bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta phải cười trước khi ta hạnh phúc, bởi nỗi sợ rằng ta sẽ chết trước khi ta kịp cười.
We must laugh before we are happy, for fear we die before we laugh at all.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên