pacman, rainbows, and roller s

Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 SGK Toán 7 tập 1 (Đại lượng tỷ lệ thuận)

Hướng dẫn giải các bài tập về đại lượng tỷ lệ thuận trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 53, 54.


 

Bài tập số 1 (trang 53) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Cho biêt hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhauu và khi x = 6 thì y = 4.


a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.


b) Hãy biểu diến y theo x.


c) Tính giá trị của y khi x = 9; x = 15.


Bài giải:  x và y tỷ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát: y = kx.


a) Với x = 6, y = 4 ta được 4 = k6.


Suy ra k =  4/6 = 2/3, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi được giúp đỡ, hãy ghi nhớ; khi giúp đỡ, hãy quên đi.
When befriended, remember it; when you befriend, forget it.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên