Disneyland 1972 Love the old s

Soạn bài: Các thao tác nghị luận

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Các thao tác nghị luận ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Các thao tác nghị luận


I. Khái niệm


Câu 1:


- Trong thực tế, người ta vẫn hay nói đến từ "thao tác" như: thao tác vận hành máy móc; thao tác kĩ thuật; thao tác thiết kế (trong xây dựng); thao tác bắn súng (trong tập quân sự); ...


- Thao tác là từ dùng chỉ việc thực hiện những động tác theo trình tự và yêu cầu kĩ thuật nhất định.


Câu 2:


- Tương đồng: Thao tác nghị luận cũng là một loại thao tác, do đó cũng bao gồm những quy định chặt chẽ về động tác, trình tự kĩ thuật và yêu cầu kĩ thuật.


- Khác biệt: Trong thao tác nghị luận, các động tác đều là các hoạt động của tư duy và được thực hiện nhằm mục đích nghị luận, nghĩa là thuyết phục người đọc (người nghe) hiểu và tin theo ý kiến bàn luận của mình.


II. Một số thao tác nghị luận cụ thể


1. Ôn lại các thao tác phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp


a. Thứ tự điền từ:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người dường như rất hào nhoáng chỉ được cái mẽ ngoài thôi; bên trong họ cũng giống mọi người khác.
People that seem so glorious are all show; underneath they are like everyone else.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên