XtGem Forum catalog

Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 10, 11, 12, 13, 14 trang 32 SGK Toán 7 tập 2 (Đơn thức)

Hướng dẫn giải bài tập về Đơn thức trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 10, 11, 12, 13, 14 trang 32.


 

Bài tập 10 (trang 32) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:


(5 – x)x2; -5/9 x2y; -5.


Em hãy kiểm tra xem bạn viết đã đúng chưa?


Bài giải:  Bạn Bình đã viết đúng 2 đơn thức đó là -5/9x2y và -5.


Biểu thức (5 – x)x= 5x2 – xkhông là đơn thức vì trong biểu thức có chứa phép trừ.


 


Bài tập 11 (trang 32) – SGK Toán 7 tập 2., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người bạn khác phái có thể bằng mười người bạn cùng phái với mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên