Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 24, 25, 26, 27 trang 118, 119 SGK Toán 7 tập 1 (Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác)

Hướng dẫn giải bài tập về trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (Cạnh – góc – cạnh) trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 24, 25, 26, 27 trang 118, 119.


 

Bài tập 24 (trang 118) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Vẽ tam giác ABC biết ∠A = 900; AB = AC = 3cm. Sau đó đo các góc ∠B và ∠C.


Bài giải: Cách vẽ:Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 24, 25, 26, 27 trang 118, 119 SGK Toán 7 tập 1 (Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác)


– Vẽ góc ∠xAy = 900


– Trên tia Ax vẽ đoạn thẳng AB = 3cm,


– Trên tia Ay vẽ đoạn thẳng AC = 3cm,


– Vẽ đoạn BC.


Ta vẽ được đoạn thẳng BC., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung.
The highest result of education is tolerance.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches