Unit 11: Keep Fit Stay Healthy (Giữ Sức Khỏe Tốt, Luôn Khỏe Mạnh)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 11 Keep Fit Stay Healthy (Giữ Sức Khỏe Tốt, Luôn Khỏe Mạnh). Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về phần khám tổng quát (Check-Up) và phần bạn làm sao vậy (What Was Wrong With You).

UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY

GIỮ SỨC KHỎE TỐT, LUÔN KHỎE MẠNH

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Check-Up Unit 11 Lớp 7 Trang 107 SGK

 What Was Wrong With You Unit 10 Lớp 7 Trang 110 SGK

 

 

A. CHECK-UP (Khám tổng quát), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đó là tình yêu: Hai con người cô đơn đem lại cho nhau sự an toàn, chạm vào nhau và nói với nhau.
That’s love: Two lonely persons keep each other safe and touch each other and talk to each other.
Rainer Maria Rilke
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog