Pair of Vintage Old School Fru

Unit 11: Keep Fit Stay Healthy (Giữ Sức Khỏe Tốt, Luôn Khỏe Mạnh)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 11 Keep Fit Stay Healthy (Giữ Sức Khỏe Tốt, Luôn Khỏe Mạnh). Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về phần khám tổng quát (Check-Up) và phần bạn làm sao vậy (What Was Wrong With You).

UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY

GIỮ SỨC KHỎE TỐT, LUÔN KHỎE MẠNH

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Check-Up Unit 11 Lớp 7 Trang 107 SGK

 What Was Wrong With You Unit 10 Lớp 7 Trang 110 SGK

 

 

A. CHECK-UP (Khám tổng quát), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai đem sự thật đặt vào tất cả những gì mình nói, và rất ít người nói tất cả những gì mình muốn.
No one means all he says, and yet very few say all they mean.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên