Disneyland 1972 Love the old s

Chương 8. Nhận biết một số chất khí – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 177 SGK Hóa lớp 12
ĐỀ BÀI


Câu 1: Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được không ? Tại sao?

Câu 2: Cho 2 bình riêng biệt đựng các khí CO2 và SO2. Hãy trình bày cách nhận biết từng chất. Viết phương trình hóa học.


Câu 3: Có các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau: Na2SO4,Na2S,Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3. Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được các dung dịch:


A. Na2CO3, Na2S, Na2SO3.


B. Na2CO3, Na2S


C. Na2S, Na2CO3, Na3PO4


D. Na2SO4,  Na2S, Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3


****


HƯỚNG DẪN GIẢI, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc là gì? Là được yêu khi trẻ, toại nguyện khi đứng tuổi, dư dật khi về già và có tiền ở mọi lứa tuổi.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên