Polaroid

Chương 8. Nhận biết một số chất khí – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 177 SGK Hóa lớp 12
ĐỀ BÀI


Câu 1: Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được không ? Tại sao?

Câu 2: Cho 2 bình riêng biệt đựng các khí CO2 và SO2. Hãy trình bày cách nhận biết từng chất. Viết phương trình hóa học.


Câu 3: Có các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau: Na2SO4,Na2S,Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3. Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được các dung dịch:


A. Na2CO3, Na2S, Na2SO3.


B. Na2CO3, Na2S


C. Na2S, Na2CO3, Na3PO4


D. Na2SO4,  Na2S, Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3


****


HƯỚNG DẪN GIẢI, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và bạn phải chấp nhận sự hối hận.
The man who insists upon seeing with perfect clearness before he decides, never decides. Accept life, and you must accept regret.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên