XtGem Forum catalog

Unit 15: Going Out (Đi Chơi)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 15 Going Out (Đi Chơi). Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Video Games (Trò Chơi Vi-đi-ô) và In The City (Ở Thành Phố).

UNIT 15: GOING OUT

 ĐI CHƠI

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Video Games Unit 15 Lớp 7 Trang 147 SGK

 In The City Unit 15 Lớp 7 Trang 150 SGK

 

 

A. VDEO GAMES (TRÒ CHƠI VI-ĐÊ-Ô0, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy học những điều tốt
điều xấu sẽ tự dạy bạn biết đến nó.
Learn good things

the bad ones will teach you by themselves.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên