Unit 15: Going Out (Đi Chơi)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 15 Going Out (Đi Chơi). Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Video Games (Trò Chơi Vi-đi-ô) và In The City (Ở Thành Phố).

UNIT 15: GOING OUT

 ĐI CHƠI

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Video Games Unit 15 Lớp 7 Trang 147 SGK

 In The City Unit 15 Lớp 7 Trang 150 SGK

 

 

A. VDEO GAMES (TRÒ CHƠI VI-ĐÊ-Ô0, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống giống như một cầu vồng. Bạn cần cả mặt trời và mưa để làm cho màu sắc của nó xuất hiện.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog